suonikohjuja reidessä

Suonikohjujen vaarat?

Suonikohjut ovat pintalaskimoiden vajaatoiminnan aiheuttamia laskimoiden pullistumia alaraajoissa. Ne näkyvät iholla pullottavina sinertävinä suonina. Suonikohjut voivat olla aluksi täysin oireettomia, jolloin ne aiheuttavat vain kosmeettista haittaa. Ajan kuluessa suonikohjut voivat aiheuttaa monenlaisia oireita kuten särkyä, nilkkaturvotusta, kutinaa ja lihaskramppeja. Usein oireet pahenevat iltaa kohti. Oireita voi pahentaa myös esimerkiksi kuumuus sekä seisominen ja istuminen pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Oireet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä.

Suonikohjut yhteydessä veritulppiin?suonikohjut

Vuonna 2018 Yhdysvaltojen Lääkäriliiton (American Medical Associatio) laajasti seuratussa ja siteeratussa JAMA-lehdessä julkaistu taiwanilaistutkimus * osoittaa, että suonikohjuista kärsivillä voi olla suurentunut riski sairastua laskimoveritulppiin, keuhkoveritulppiin ja ääreisvaltimotautiin. Tässä tutkimuksessa keuhkoveritulppa (0,48 versus 0,28 tapausta / 1000 henkilövuotta) tai ääreisvaltimotauti (10,73 versus 6,22 tapausta / 1000 henkilövuotta) kehittyi kaksi kertaa todennäköisemmin ja laskimoveritulppa viisi kertaa (6,55 versus 1,23 tapausta / 1000 henkilövuotta) todennäköisemmin potilaille, joille oli tehty suonikohjutautidiagnoosi, kuin niille, joilla ei ollut suonikohjuja.

Ei ole selvää, minkä vuoksi veritulppien riski oli tässä tutkimuksessa kasvanut henkilöillä, joilla oli suonikohjuja. Voi olla, että taustalla on yleisiä riskitekijöitä, jotka altistavat sekä suonikohjuille että hyytymille. Syy-seuraussuhdetta ei siis ole voitu osoittaa. Iso osa suonikohjuista kärsivistä ei kuitenkaan onneksi saa veritulppia.

Paikalliset tukkotulehdukset

Suonikohjut voivat altistaa ja ovat tavallisin syy paikallisille, pinnallisille tukoksille. Tässä yhteydessä suonikohjujen ja tukoksen syy-seuraussuhde on selvä. Veri kiertää suonikohjussa hitaasti ja kohjuisen suonen seinämä ei ole terve, tämän vuoksi veri voi hyytyä kohjuun. Jos suonikohju muuttuu kipeäksi ja iho kovaksi ja punoittavaksi, suoneen on syntynyt tukkotulehdus.

Paikallisen pintalaskimotukkotulehduksen voi hoitaa yleensä tulehduskipulääkkeellä, paikallisvoiteilla ja puristussukalla. Laaja tukkotulehdus hoidetaan verenohennuslääkkeellä, joka estää hyytymän etenemisen syviin laskimoihin. Terveydenhoidon ammattilainen arvioi verenohennuslääkkeen tarpeen ja epäiltäessä pintalaskimon tukkotulehdusta on aina viipymättä hakeuduttava lääkäriin.

Sekä veritulppien että paikallisten tukkotulehdusten muodostumisen riskiä kasvattaa esimerkiksi liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi ja estrogeenivalmisteiden käyttö. Hyytymien ehkäisemiseksi on siis tärkeää myös pitää yllä terveellisiä elämäntapoja.

Ihon rikkoutuminen

Jos suonikohjun päällä oleva laskimopaineen ohentama iho rikkoutuu, suoni voi alkaa vuotaa verta. Ensiavuksi vuotava kohta sidotaan napakasti ja raaja nostetaan ylös. Tällaisessa tilanteessa vuoto uusituu herkästi, joten hoitoon tulee hakeutua tarvittaessa ensiavun kautta. Laskimovika tulee arvioida pikaisella aikataululla laskimosairauksiin perehtyneen lääkärin toimesta.

Säärihaavat

Suonikohjut voivat pahaksi päästessään aiheuttaa myös säärihaavan. Tästä ensimmäiset oireet ovat ihomuutokset kuten ihottuma, ihon punoitus tai tummentumat. Jos oireilu pitkittyy, iho ja ihonalainen kudos arpeutuu ja kudosten ravitsemus heikkenee. Tämä voi lopulta aiheuttaa säärihaavan. Ihomuutokset ja laskimotulehdukset ovat merkki laskimovajaatoiminnan komplisoitumisesta.

Suonikohjut kannattaa hoitaa

Suonikohjut voivat aiheuttaa monenlaista haittaa. Vaiva on aina vähintäänkin kosmeettinen, ja merkittävästi haittaavia oireita ilmaantuu isolle osalle suonikohjuista kärsivistä ajan kuluessa. Usein oireet ovat aluksi lieviä, mutta pahentuvat ajan myötä. Oireilevat suonikohjut kannattaa ja tulee Käypä hoito -suosituksen mukaan tutkia asiaan perehtyneen lääkärin toimesta ja hoitaa, jos merkittävä pintalaskimoiden vajaatoiminta todetaan. Tällä voidaan estää, että vaiva ei pääsisi pahaksi ja aiheuttaisi vakavampia ongelmia kuten säärihaavoja tai paikallisia hyytymiä.

* Lähde: Chang et al. Association of Varicose Veins With Incident Venous Thromboembolism and Peripheral Artery Disease JAMA. 2018 Feb 27; 319(8): 807–817.

 

 

Lue lisää aiheesta: