suonikohjut nuorella naisella

Suonikohjut nuorella

suonikohjut nuorella naisella

Voiko suonikohjut tulla jo nuorena, vai onko ne vain ikäihmisten ongelma? Perimä, naissukupuoli ja raskaudet ovat suonikohjutaudin selvimmät riskitekijät. Ensimmäiset merkit suonikohjuista voivat ilmaantua jo teini-iässä ja suonikohjujen esiintyvyys kasvaa iän myötä.

Periytyykö suonikohjut?

Perimää pidetään usein vahvimpana riskitekijänä suonikohjutaudille, joskaan periytyvyyden mekanismia ei tunneta. Suonikohjujen sukuhistorian merkitystä voi havainnollistaa esimerkiksi ranskalaistutkimuksella, jossa suonikohjujen riski lapsilla oli 90%, kun molemmat vanhemmat kärsivät tästä taudista, 25% miehillä ja 62% naisilla, kun toisella vanhemmista oli suonikohjutauti, ja 20%, kun kumpikaan vanhemmista ei kärsinyt suonikohjuista.

Geenitutkimuksissa on voitu osoittaa useita geenialueita, joissa on eroavaisuuksia suonikohjutautia sairastavilla verrattuna suonikohjuilta välttyneisiin. Geenimuutosten merkitystä suonikohjutaudin syntyyn tai etenemiseen ei vielä tarkemmin tunneta.

Onko ikä suonikohjujen riskitekijä?

Käypä hoito -suosituksen mukaan pintalaskimoiden vajaatoiminnan vallitsevuus aikuisväestössä on 30–40 %. Suonikohjujen ilmaantuvuus työikäisellä väestöllä pitkäaikaisessa kaikukuvaukseen ja kliiniseen arvioon perustuvassa seurantatutkimuksessa on todettu olevan noin 1 % / vuosi.

Laskimovajaatoiminta on hitaasti etenevä prosessi, joka voi alkaa ja antaa ensimerkit jo nuorella iällä. Raskaudet vauhdittavat tätä prosessia. Suonikohjut on iän myötä esiin tuleva vaiva ja tässä mielessä ikä ei välttämättä ole erillinen itsenäinen riskitekijä, vaikkakin monesti sellaiseksi kyllä luetaan.

Miten voin vaikuttaa suonikohjujen syntymiseen?

Painon hallinta, liikunta sekä jalkojen kohoasento parantaa laskimoveren paluuta ja tyhjentää tehokkaasti päivän kuluessa laskimoverkostoon pakkautuneen veren. Valitettava totuus on, että suonikohjujen muodostumista ei voi estää, koska niiden perussyytä ei tunneta ja siihen ei voida näin ollen vaikuttaa. Lopullinen tieteellinen näyttö edellä esitettyjen ohjeiden pohjaksi myös puuttuu.

Lisäksi tarjolla on kirjava joukko erilaisia ohjeita lähtien ravitsemuksesta päätyen vaatetukseen. Näiden kotikonstien mahdollinen vaikutus on usein kyseenalaista. Lue lisää:

Milloin suonikohjujen vuoksi kannattaa mennä lääkäriin?

Suonikohjut on syytä tutkia, jos niistä on merkittävät oireet, haitta ja vaiva. Lisäksi suonikohjuvika on arvioitava aina ihomuutosten uhatessa. Suonikohjutaudin aiheuttamat oireet voivat olla epämääräiset ja suonikohjujen koko ei aina ole suoraan yhteydessä oireiden vaikeusasteeseen.

 

Lue lisää suonikohjujen hoidosta: