Suonikohjut: hoitosukka ei ole ratkaisu

Hoitosukkaa tarjotaan edelleen toistuvasti suonikohjujen perushoidoksi. Sukkahoito ei kuitenkaan missään tilanteessa korjaa suonikohjutautiin liittyvää takaisinvirtausongelmaa toisin kuin kajoavassa hoidossa tapahtuu. Vuonna 2004 annettujen suonikohjutaudin ”hoitotakuukriteerien” voimakas kritiikki sysäsi Helsingin yliopistollisessa sairaalla käyntiin tässä referoitavan tutkimuksen.

Tutkimuksessa verrattiin perinteisen suonikohjuleikkauksen ja sukkahoidon vaikuttavuutta 153 suonikohjupotilaan satunnaistetussa hoitotutkimuksessa. Potilaat arvottiin tutkimusryhmiin vuosina 2004-6. Hoitoryhmiä seurattiin kahden vuoden ajan. Operatiivinen hoito oli yksiselitteisesti sukkahoitoa parempi sekä oirekuva- että elämänlaatumittarein mitattuna. Seurantajakson jälkeen lähes kaikkien sukkahoitoryhmään arvottujen potilaiden suonikohjut operoitiin!

Lehden pyytämässä kommenttipuheenvuorossa kiinnitetään huomiota siihen, että ”hoitotakuukriteerit” eivät perustu mihinkään tunnettuun suonikohjujen luokittelusysteemiin ja terveyspoliittisen ohjeistuksen lähtöolettamana suonikohjutautia pidettiin virheellisesti kosmeettisena ongelmana. Lisäksi kommentaattori pitää tutkimusasetelmaa jossakin määrin vanhentuneena, koska perinteinen suonikohjuleikkaus on pääosin nykyään jo korvattu uudemmilla tekniikoilla (lämpökatetrit, ultraääniohjattu vaahtohoito).

Tämä tutkimus ei käsittääkseni tuo mitään erityistä uutta, toki jo tiedossa oleva sukkahoidon huono vaikuttavuus suonikohjuvikaan tulee mainiosti dokumentoitua. Eli taas kertaalleen: oireinen, merkittävän haitan aiheuttava suonikohjutauti on tutkittava asiaan perehtyneessä hoitoyksikössä ja tehdyn arvion perusteella suonikohjut on hoidettava ajanmukaisin menetelmin.

Sell H, et al., Compression Therapy Versus Surgery in the Treatment of Patients with Varicose Veins: A RCT, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.02.015

Lue myös: