Lääkinnälliset hoitosukat ja suonikohjut: paras tutkimustieto?

Lääkinnälliset hoitosukat on suositeltu ja suositellaan edelleen ensisijaiseksi hoidoksi suonikohjuvikaan potilailla, joilla ei ole tai ei ole ollut säärihaavaa.

Tässä referoitavassa Cochrane-katsauksessa on kerätty yhteen satunnaistettujen hoitotutkimusten tulokset, joissa sukkahoitoa verrataan hoitoon ilman sukkaa tai ”valesukkaan”, sekä tutkimukset sukka + lääkehoito vastaan pelkkä lääkehoito. Myös eri tyyppisiä sukkia vertailevat tutkimukset otettiin analyysiin mukaan.

Tutkijat toteavat, että käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella ei voida päätellä onko sukkahoito tehokas hoito suonikohjutaudissa potilailla, joilla ei ole tai ei ole ollut säärihaavaa. Eri tyyppisten sukkien välistä vertailua ei voi tehdä.

Lisää tutkimustietoa kaivataan siis varsin tavalliseen ongelmaan, lääkinnälliset hoitosukat vai ei hoitosukkaa? Moni kokee sukkahoidon hankalaksi, sukkahoitokokeilu toki aina paikallaan ellei sukkahoidolle ole vasta-aiheita (huono valtimoverenkierto). Hoitosukan vaikutus oireeseen voi olla merkittävä asia toimenpiteiden tarvetta harkittaessa.

Jos suonikohjuvika oireilee ja aiheuttaa selvän haitan, ei sukkahoitoa voi pitää minään ”patenttiratkaisuna”, vaan potilas tulee tutkia asiaan perehtyneen lääkärin toimesta. Pintalaskimorunkojen vika tulisi korjata ja hoidon yhtenä tavoitteena on pyrkiä hoitosukista eroon.

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9

Lue myös: