Suonikohjujen radiotaajuushoito

suonikohjujen radiotaajuushoito

Suonikohujen radiotaajuushoito

Suonikohjujen suonensisäinen radiotaajuushoito eli lämpökatetrihoito (termoablaatio) tuli nykymuodossaan markkinoille 2007 ja ensimmäisen puolen vuoden aikana maailmanlaajuisesti tehtiin noin 64 000 toimenpidettä VNUS Fast-nimisellä menetelmällä. Suomen ensimmäinen VNUS Fast toimenpide tehtiin maaliskuussa 2008 Tampereella.

Radiotaajuushoidon käyttökohde on ensisijaisesti laserhoidon tavoin viallinen pitkä ja lyhyt pintalaskimorunko. Toimenpide tehdään kuten laskimonsisäinen laserhoito toimenpidehuoneessa paikallispuudutuksessa. Erona radiotaajuushoidon eduksi on laseria vähäisempi toimenpiteen jälkeinen verenpurkauma ja kipu. Radiotaajuusmenetelmän edut tulevat esiin etenkin, kun käsiteltävä runkosuoni ulottuu esimerkiksi koko reiden matkalle.

Tarvittava sivuhaarakohjujen käsittely tehdään tavallisimmin ultraääniohjatulla vaahtohoidolla samalla hoitokerralla tai viivästettynä kohjujen pienennyttyä perusvian korjaamisen jälkeen.

Radiotaajuushoidon käytännön toteutus

Radiotaajuus- ja lasertermoablaatio ovat pieniä teknisiä yksityiskohtia lukuunottamatta yksi ja sama toimenpide eikä potilas voi toimenpiteen aikana erottaa kumpaa lämpökatetritekniikkaa käytetään.

Toimenpide alkaa aina ultraäänitutkimuksella, usein tehdään iholle muutamia tussimerkkintöjä. Tämän jälkeen iho puhdistetaan ja toimenpidealue suojataan steriileillä liinoilla potilaan ollessa makuulla. Toimenpiteen yhteydessä annetaan tarvittaessa rentouttavaa lääkettä ja kipulääkettä.

Sisäänmenokohta suoneen puudutetaan, iholle tehdään 2-3mm pistohaava ja käsiteltävä suoni punktoidaan. Lämpökatetri viedään paikalleen ja suoni puudutetaan koko käsiteltävältä matkalta ultraäänen ohjaamana. Tämän jälkeen tehdään lämpökäsittely sekä usein suonikohjujen vaahtohoito.

Toimenpiteen jälkeen puetaan jalkaan lääkinnällinen hoitosukka ja potilasta pyydetään kävelemään hoitoyksikössä 30:n minuutin ajan ja tämän jälkeen sairaanhoitaja kotiuttaa potilaan.

Radiotaajuushoidon jälkeen

Radiotaajuushoidon jälkeen käsitellyn suonen alueelle tulee vähäisiä verenpurkaumia ja vaihtelevasti lievää kipua. Sairausloman tarve on vähäinen 1-5 päivää. Hoitosukkaa käytetaan 2-3 vk mahdollinen samanaikainen vaahtohoito huomioiden. Arjen askareisiin ja harrastusten pariin palataan kivun sallimissa rajoissa nopeasti. Esimerkiksi raskasta kuntosali- tai juoksuharjoittelua vältetään 1-2 vk ajan. Arkiliikunta on kuitenkin tärkeää syvien laskimoiden verenkierron turvaamiseksi.

Tarkastuskäynti ja tarvittavat täydentävät vaahtokäsittelyt tehdään esimerkiksi 2-3 viikon kuluttua.

Lue potilaiden kokemuksia verisuonikirurgi Pekka Kuukasjärven tarjoamista moderneista suonikohjuhoidoista.

Lue lisää suonikohjujen hoidosta.