Suonikohjut: modernista hoidosta yli 8 vuoden kokemus

Suonikohjut vaivaavat yli kolmannesta väestöstä. Laskimonsisäiset hoidot ovat merkittävästi muuttaneet suonikohjutaudin hoitoa. Ultraääniohjattu vaahtohoito sekä laskimonsisäiset laser- ja radiotaajuuslämpökatetrihoidot ovat rutiinitoimenpiteitä, jotka kuuluvat kaikkiin suonikohjuja hoitaviin yksiköihin.

Näkemykseni suonensisäisistä hoitomenetelmistä on varsin myönteinen ja vanhaa suonikohjuleikkausta käytetään vain hyvin harvoissa poikkeustapauksissa. Ultraäänellä tehtävän diagnoosin pohjalta hoito räätälöidään potilaskohtaisesti. Toipuminen toimenpiteistä on pääosin varsin sujuvaa ja sairausloman tarve vähäinen.

Oma kokemus kattaa reilun 8 vuoden ajalta yli 3000 laskimonsisäistä toimenpidettä. Merkittävin muutos vanhaan aikaan on ultraäänen tarjoama ”silmä sisälle”. Toimenpiteet kohdentuvat tarkasti oikeisiin suoniin ja hoitovaste on kontrolloitavissa.

Suonikohjutauti on luonteeltaan krooninen. Uudet menetelmät eivät luonnollisestikaan poista taipumusta saada suonikohjuja, mutta diagnoosin ja hoidon tarkentumisen myötä on syytä olettaa hoitotulosten merkittävästi paranevan uusien hoitomenetelmien myötä.