Lämpökatetrihoidot suonikohjujen hoidossa uusi kultainen standardi?

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery haastaa pääkirjoituksessaan perinteisen suonikohjuleikkauksen aseman. ”Suonikohjut tänään” otsikolla tässä blogissa referoitiin hiljan myös toisen arvovaltaisen lehden pääkirjoitusta samasta aiheesta. Syy on selvä, merkittävä muutos suonikohjujen hoitomahdollisuuksissa on ilmeinen tosiasia.

Kirjoittajat arvelevat, että ns. lämpökatetrihoidoista (laser, radiotaajuus) saattaa tulla uusi kultainen standardi suonikohjujen hoitoon. Nämä hoidot ovat olleet käytössä jo noin 10 vuoden ajan ja tekninen kehitys on mennyt kokoajan eteenpäin.

Ultraääniohjattua vaahtohoitoa kirjoittajat pitävät tärkeänä hoitomenetelmänä etenkin mutkaisissa suonissa sekä toimenpiteiden jälkeen jäljelle jääneissä ja uusiutuvissa suonikohjuissa.

Perinteisen suonikohjuleikkauksen asema on käynyt yhä kyseenalaisemmaksi, leikkaustekniikkaa tulee kehittää kohti lämpökatetrihoitoja vähemmän kajoavaksi. Vielä on kuitenkin kirjottaijien mukaan liian aikaista määrittää uusi suonikohjuhoidon kultainen standardi.

Oman näkemykseni mukaan on yksisilmäistä hakea perinteiselle suonikohjuleikkaukselle yhtä uutta korvaavaa menetelmää. Jokaisen potilaan kohdalla tulee yksilöllisesti arvioida eri menetelmien ja niiden yhdistelmien soveltuvuus. Eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat punnitaan aina toimenpidepäätöstä tehtäessä.

Enzler MA, A New Gold Standard for Varicose Vein Treatment?, Eur J Vasc Endovasc Surg (2009), doi:10.1016/j.ejvs.2009.09.008