Uusi suonikohjutaudin hoitosuositus USA:sta

The Society of Vascular Surgery ja American Venous Forum ovat julkaisseet toukokuussa 2011 suonikohjutaudin hoitosuositukset. Suositukset eivät nähdäkseni tuo mitään erityistä uutta tai yllättävää. Suositukset vahvistavat nykyistä hoitokäytäntöä ja ovat varsin hyvin linjassa suomalaisen Käypä hoito -suosituksen kanssa.

Amerikkalaisen suosituksen mukaan potilaan sairaushistorian selvittäminen, kliininen tutkimus sekä ultraäänitutkimus virtausmittauksineen kuuluvat potilaan perusarviointiin. Laskimovian vaikeusasteen ja hoitovasteen luokitteluun suositellaan käytettäväksi kansainvälisiä luokitusjärjestelmiä. Nämä kuuluvat jokapäiväiseen vastaanottorutiiniin.

Tutkimustieto lääkinnällisen hoitosukan käytöstä ensisijaisen hoitona on varsin vähäistä. Jos potilaalla on pintalaskimorungon vajaatoiminta suositellaan ensisijaiseksi hoidoksi lämpökatetrihoitoa sukkahoidon sijaan.

Säärihaavan hoidossa käytetään lääkinnällistä hoitosukkaa tai vastaavaa kompressiohoitoa. Kajoavat toimenpiteet tehdään pintalaskimovian korjaamiseksi haavan uusiutumariskin vähentämiseksi.

Pintalaskimorungon poistamiseksi suositellaan ensisijaisesti lämpökatetrihoitoa (radiotaajuus, laser) ja perinteinen suonikohjuleikkaus jää toissijaiseksi hoidoksi. Sivu haarakohjut hoidetaan joko koukkupoistoin tai kovetushoidolla (ultraääniohjattuvaahtohoito).

Ultraääniohjattu vaahtohoito voi olla vaihtoehto pintalaskimorungon hoitamiseksi, mutta tutkimustieto on kuitenkin toistaiseksi suosituksen mukaan vähäistä.