Lämpökatetrihoito eli termoablaatio

lämpökatetrihoidon valmistelut meneillään

Suonikohjujen lämpökatetrihoito

Pistohaavasta tehtävä lämpökatetrihoito on osoittautunut erittäin tehokkaaksi suonikohjujen hoidossa verrattuna perinteiseen suonikohjuleikkaukseen. Termoablaatiotekniikat perustuvat lämpöenergian viemiseen eri muodoissa (laser, radiotaajuus) suonen sisäseinään tarkoituksena kutistaa ja arpeuttaa viallinen suoni.

Tutkimustietoa laser- ja radiotaajuus termoablaatiosta

Tekniset onnistumisprosentit vaihtelevat 97-100% välillä. Laserhoidolla on saatu pitkän pintalaskimorungon sulkeutumisprosentiksi seurantatutkimuksissa jopa 94% kolmen vuoden ja 88% viiden vuoden kuluttua. Radiotaajuushoidon tulokset ovat suurelta osin samanlaisia ​​kuin laserhoidossa.

Komplikaatiot: Verenpurkaumat ja kipu ovat yleisimpiä sivuvaikutuksia. Komplikaatioita, kuten hermovaurioita, ihon palovammoja, syviä laskimotukoksia ja keuhkoveritulppia, esiintyy harvoin (alle 1%). Radiotaajuushoidon komplikaatiot ovat kuten laserhoidossa, mutta toimenpiteen jälkeisen kivun ja verenpurkaumien esiintyvyys on pienempi.

On edelleen epäselvää, mikä saatavilla olevista suonensisäisistä hoidoista on paras, koska kaikkia näitä hoitoja ei ole voitu tutkimuksissa kattavasti keskenään vertailla. Joka tapauksessa hoito valitaan potilaan yksilöllisten tarpeiden, oireiden, kliinisen tilanteen ja ultraäänilöydöksen perusteella.

Erityistilanteista

Raskaus: Suonikohjuja hoidetaan kajoavasti raskauden aikana vain poikkeustapauksessa; hoitosukat voivat helpottaa jalkojen turvotusta.

Pinnallinen tromboflebiitti eli pintalaskimon tukkotulehdus: Suonikohjuista kärsivillä potilailla, joille kehittyy pintalaskimon tukkotulehdus on kajoavaa hoitoa yleensä lykättävä vähintään kolmella kuukaudella. Pintalaskimotukoksen ulottuessa yli viiden senttimetrin matkalle tai lähelle pintarunkojen liitosta syviin laskimoihin antikoagulaatiota eli verenohennushoitoa käytetään kuuden viikon ajan estämään veritulpan leviämistä syviin laskimoihin akuutin tilanteen hoitamiseksi.

Suonikohjuhoitojen hinta

Kustannusarvio suonikohjutaudin hoidosta annetaan ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Hoidon hinta määräytyy tapauskohtaisesti ja laskimovian arviointi perustuu aina ultraäänitutkimukseen. Hinta-arvion antaminen etukäteen tai silmämääräisesti ei ole mahdollista.

Hoidon hintaan vaikuttaa ensisijaisesti käytettävät menetelmät, ei niinkään viallisten laskimoiden määrä. Lähtökohtaisesti hoidon kohteena on kaikki ultraäänessä vialliseksi todetut pintalaskimorunkot sekä kohjuuntuneet sivuhaarat. Pintasuonten hoito ja hoidon tarve arvioidaan aina erikseen.

Tavallisimmin hoidetaan yksi jalka kerralla ja hoitokokonaisuus muodostuu kahdesta toimenpidekäynnistä, käyntien väli ollessa noin 2-3 viikkoa.

Yleisiä kysymyksiä suonikohjuista:

Mistä johtuu laskimoiden vajaatoiminta?

Laskimoiden vajaatoiminnan juurisyytä ei tunneta. Suonikohjut ovat merkki laskimoiden vajaatoiminnasta. Keskeinen laskimopainetta nostava tekijä on refluksi eli veren takaisinvirtaus, joka on seurausta laskimoläppien toimintahäiriöstä. Veri virtaa väärään suuntaa, eli ylhäältä alas, ja laskimoverkoston paine nousee. Tämä selittää oireet, suonikohjut sekä mahdolliset ihomuutokset.

Voiko suonikohjut hävitä itsestään?

Suonikohjut eivät häviä itsekseen. Joskus pintalaskimotulehduksen yhteydessä suonet voivat pienentyä, mutta aiempi tilanne palautuu lähes aina muutamien kuukausien kuluttua.

Miten välttää suonikohjut?

Suonikohjujen muodostumista ei voi estää, koska niiden perussyytä ei tunneta ja siihen ei voida näin ollen vaikuttaa. Perimää pidetään vahvimpana riskitekijänä. Usein ohjeistetaan suonikohjuista kärsiviä painon hallintaan, kohtuulliseen liikuntaan sekä välttämään tilanteita, joissa alaraajaoireet pahenevat. Tosin lopullinen tieteellinen näyttö näiden ohjeiden pohjaksi puuttuu.

Milloin suonikohjut hoidetaan?

Jos suonikohjuista on haittaa ja vaivaa, ne on syytä tutkia asiaan perehtyneen verisuonikirurgin toimesta. Ultraäänitutkimus varmistaa diagnoosin ja ohjaa hoitomenetelmän valinnan. Hoitopäätös tehdään tutkimustulosten ja potilaan oireiden perusteella. Varaa aika Terveystaloon verisuonikirurgi Pekka Kuukasjärven vastaanotolle Turkuun tai Tampereelle.

Miten valtimo ja laskimo eroavat toisistaan?

Valtimot kuljettavat hapettunutta verta kudoksille ja laskimot palauttavat veren takaisin sydämeen ja keuhkokiertoon hapetettavaksi. Valtimot ovat paksuseinäisiä ja niissä on korkea paine, vastaavasti laskimot ovat ohut seinäisiä ja niissä paine on valtimopainetta matalampi.