Suonikohjutaudin Käypä hoito -suositus päivitetty

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä on päivittänyt ”Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminnan” Käyvän hoidon suosituksen.

”Mitä uutta päivityksessä?
– Kaikututkimusten käyttö on vakiintunut laskimoiden vajaatoiminnan diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa.
– Laskimonsisäiset hoidot ovat vakiinnuttaneet asemansa.
– Säären vuotavien yhdyslaskimoiden merkitys vaikuttaa vähäiseltä laskimoiden vajaatoiminnassa.”

Lue Käyvän hoidon tiivistelmä tästä.